Super-Strong

29 פריט(ים) הצג לעמוד
הצג כ: טבלה  רשימה  מיון לפי קבע סדר יורד
 1. Tal Super Strong 440X306X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 440X306X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1003
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 440 ס''מ
  רוחב : 306 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 510X306X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 510X306X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1004
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 510 ס''מ
  רוחב : 306 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 566X306X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 566X306X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1005
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 566 ס''מ
  רוחב : 306 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 693X306X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 693X306X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1006
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 693 ס''מ
  רוחב : 306 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 825X395X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 825X395X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1007
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 825 ס''מ
  רוחב : 395 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 440X306X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 440X306X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1008SK
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 440 ס''מ
  רוחב : 306 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 566X306X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 566X306X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1009SK
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 566 ס''מ
  רוחב : 306 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 693X306X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 693X306X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1010SK
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 693 ס''מ
  רוחב : 306 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 825X395X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 825X395X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1011SK
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 825 ס''מ
  רוחב : 395 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 566X400X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 566X400X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1012CL
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 566 ס''מ
  רוחב : 400 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 693X400X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 693X400X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1013CL
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 693 ס''מ
  רוחב : 400 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 822X436X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 822X436X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1014CL
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 822 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 951X436X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 951X436X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1015CL
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 951 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 1226X436X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 1226X436X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1016CL
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 1,226 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 1486X436X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 1486X436X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1017CL
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 1,486 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 693X436X147 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 693X436X147 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1018TP
  גובה : 147 ס''מ
  אורך : 693 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 822X436X147 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 822X436X147 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1019TP
  גובה : 147 ס''מ
  אורך : 822 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 951X436X147 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 951X436X147 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1020TP
  גובה : 147 ס''מ
  אורך : 951 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 951X566X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 951X566X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1021MX
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 951 ס''מ
  רוחב : 566 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 1226X566X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 1226X566X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1022MX
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 1,226 ס''מ
  רוחב : 566 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 1486X566X125 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 1486X566X125 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1023MX
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 1,486 ס''מ
  רוחב : 566 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 822X566X147 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 822X566X147 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1024MG
  גובה : 147 ס''מ
  אורך : 822 ס''מ
  רוחב : 566 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 951X566X147 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 951X566X147 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1025MG
  גובה : 147 ס''מ
  אורך : 951 ס''מ
  רוחב : 566 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 1226X566X147 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 1226X566X147 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1026MG
  גובה : 147 ס''מ
  אורך : 1,226 ס''מ
  רוחב : 566 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 1486X566X147 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 1486X566X147 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1027MG
  גובה : 147 ס''מ
  אורך : 1,486 ס''מ
  רוחב : 566 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 693X436X132 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 693X436X132 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1028SP
  גובה : 132 ס''מ
  אורך : 693 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 3. Tal Super Strong 822X436X132 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 822X436X132 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1029SP
  גובה : 132 ס''מ
  אורך : 822 ס''מ
  רוחב : 436 ס''מ

  הוסף להשוואה

 1. Tal Super Strong 951X566X132 בריכה מלבנית
  Tal Super Strong 951X566X132 בריכה מלבנית
  מספר מוצר 1030SP
  גובה : 132 ס''מ
  אורך : 956 ס''מ
  רוחב : 566 ס''מ

  הוסף להשוואה

 2. Tal Super Strong 306X306X125 בריכה מרובעת
  Tal Super Strong 306X306X125 בריכה מרובעת
  מספר מוצר 1031
  גובה : 125 ס''מ
  אורך : 306 ס''מ
  רוחב : 306 ס''מ

  הוסף להשוואה

29 פריט(ים) הצג לעמוד
הצג כ: טבלה  רשימה  מיון לפי קבע סדר יורד
 

השווה מוצרים

אין לך מוצרים להשוואה.

סל הקניות שלי

 
לכתבה שפורסמה ב-YNET על בריכות השחייה של שיא ספיד:

בריכה לחצר, בריכה לגינה