ברוכים הבאים לאתר שיא ספיד בע"מ

 

 • המוצרים המוצגים באתר זה ומחיריהם הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. חברת שיא ספיד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

 • מחיר המוצרים באתר הינו לאספקה במחסני שיא ספיד במושב טל שחר ואינו כולל הובלה לאתר הלקוח, מחיר ההובלה יסוכם בעת חיוב הלקוח, אלא אם כן צוין אחרת.

 • מוצרים המופיעים באתר ושאינם במלאי מחירם יקבע לפני מועד האספקה או בזמן ההזמנה. המחיר הסופי יהיה צמוד לשער המטבע בארץ היצור או האספקה.

 • זמן האספקה הינו משוער, אין החברה אחראית לזמן האספקה ללקוח, תנאי המכירה עם החברה והאספקה יסוכמו עם הלקוח בעת הזמנת המוצר.

 • מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

 • התצלום והמפרט המופיע בעמוד המוצר מיועד להמחשה בלבד, כפי שהועמדה על-ידי היצרן, היבואן או הספק. ייתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים או העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון או העיצוב והמפרט של המוצר שיסופק בפועל.

 • בכל מקרה שבו מחמת טעות שבתום לב הפרטים, המפרט המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר ("המוצר הקיים במלאי"); תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

 • תמונות המוצרים המפורסמות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מתארות בהכרח את המוצר לאשורו, ייתכנו שינויים מהותיים בין המוצג באתר לבין המוצר בפועל.

 • המוצר המוזמן לא יעבור לבעלות המזמין אלא במועד הפירעון המלא ועד אשר שולם מלוא התמורה בגינו. במקרה של חיוב טלפוני החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל אישור סופי לעסקה מחברת האשראי לפני שליחת המוצר, במקרה של זמן אספקה ארוך לא תהיה ללקוח עילה לבקש מהחברה פיצוי על כך.

 • החזרת מוצר/ים לחברה תעשה רק ברכישת המוצר בכרטיס אשראי בעסקה טלפונית בלבד. המוצר ישלח לחברה באריזתו המקורית בלא שנעשה בו כל שימוש, הלקוח יחויב בדמי ההובלה, המשלוח והאריזה, לרבות הוצאות אחרות שיגרמו לחברה, החזרת המוצר בשלמותו ובאריזתו עד למחסן החברה הינה באחריות הלקוח, על הלקוח להודיע לחברה על ההחזרה, במידה והמוצר הינו פגום או שנעשה בו שימוש החברה שומרת לעצמה לסרב לקבלו בחזרה.

 • אין החברה מתחיבת לספק מוצרים לישובים לגביהם קימת בעיה ביטחונית, או שקימת בעיה של נפח או כמות, משקל חריג, בעיה בהגעה וכדומה - באחריות הלקוח להוביל את המוצר על חשבונו ועל אחריותו.

 • ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום ממועד ההזמנה בתנאי שנרכש באמצעות כרטיס אשראי מאושר אך ורק בהודעה שתשלח בכתב לחברה או ע"י דואר אלקטרוני, הביטול יעשה ע"י החברה באישור הנהלת החברה ורק לאחר אישור הביטול ובכפוף לתנאים דלעיל.

 • האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, יפורטו בתעודת האחריות ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.

 • חברת שיא ספיד לא תשא במישרין או בעקיפין בהתאמה כלשהי למוצרים, לשימוש, טיבם, התאמתם לצרכיך ו\או למפרט הטכני. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו\או הובלתם.

 • חברת שיא ספיד לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר, על ידי גורם כל שהוא ו\או צד שלישי, שאינו בשליטתה.

 • חברת שיא ספיד לא תהיה אחראית על שימוש במוצר שלא בהתאם לייעודו המקורי או שלא בהתאם להוראות השימוש או בהתאם לתנאי האחריות והחוק או לשימוש בתנאים חורגים ו\או להתקנה שהתבצעה על ידי הלקוח או על ידי צד שלישי.

 • החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. חברת שיא ספיד לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו\או לכל בעיה טכנית המונעת מלהגיש הצעה או הזמנה ולעדכן אותה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.

 • השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת שיא ספיד בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ולדרישות.

 • פרסומים או מודעות כל שהם הינם על אחריות המפרסמים או המציעים בלבד. אין החברה אחראית בצורה ישירה או עקיפה לתוכן המודעות או לטיב המוצרים אשר מוצעים בהם.

 • החברה אינה מספקת אחריות כל שהיא למוצרים המוצעים על ידי גולשים וחברות שאינם קשורים לחברה. פרסום מוצרים במדור "לוח קניה ומכירה" הינו ללא תמורה ונעשה כשירות ללקוח בלבד. החברה רשאית לא לאשר מודעות או לפרסמם או להסיר מודעות קיימות בכל זמן נתון ללא הודעה מוקדמת מצד החברה.

 • חברת שיא ספיד לא תישא בכל אחריות אם כל פרטי הצעתו של מזמין לא התקבלו אצלה מכל סיבה שהיא, או הכילו פרטים שגויים, והיא תהא פטורה מכל חובה לפצות או לשפות את המזמין.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר ו\או משתמשים אשר חברים במועדון הלקוחות של החברה לצורך משלוח הודעות, עדכונים או דיוור פרסומי מטעם החברה.

 • הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית ע"פ החוק. חברת שיא ספיד תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. חברת שיא ספיד רשאית לבטל השתתפות של גולש במכירה, היה ואותו גולש הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

 • במקרה של חשש / חשד להפרת זכויות  יוצרים באתר, יש לפנות במיל / בכתב או בטלפון לחברה בנידון ואנו נדאג להסיר את החומר הפוגע / פרסומי הרלבנטי מהאתר .

 

חברת שיא ספיד שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

הרישום במסמכי חברת שיא ספיד יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל חברת שיא ספיד.

במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו\או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט ברמלה בלבד.

 

 

שירות לקוחות:

פועל ימים ב'-ה' בין השעות 10:00-17:00.

בטלפון 08-9100999 / 08-9349471 / 08-9350022

דוא"ל Admin@seaspeed.co.il

כתובת: מושב טל שחר 27 מיקוד 76805.

 

השווה מוצרים

אין לך מוצרים להשוואה.

סל הקניות שלי